18629360222

SNCR工艺介绍-氨水

产品规格

产品特点

SNCR脱硝—选择性非催化还原脱硝技术,是烟气NOx的末端处理技术,是把含有氨基的还原剂(尿素或氨水)在不使用催化剂的前提下均匀喷入锅炉温度范围为850℃~1250℃的区域,选择性的把烟气中的NOx还原为N2和H2O,以达到减排NOx的目的。通常与低氮燃烧结合以达到较高的脱硝效率。

  

采用氨水作为还原剂的主要化学反应为:

          

4 NO+4 NH3+O2→4 N2+6 H2O

                    

4 NH3+2 NO2+O2→4 N2+H2O


SNCR工艺介绍

  
相关推荐
Copyright ©2019-2024 西安绿球环保设备有限公司 犀牛云提供企业云服务